dijous, 27 de febrer de 2014

Obert el període d'inscripció a les proves d'accés als cicles formatius


Ha sortit la convocatòria per a la inscripció a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i superior.

El Departament d'Ensenyament convoca periòdicament aquestes proves, que permeten als aspirants acreditar unes aptituds mínimes per tal d'accedir posteriorment a un cicle formatiu, quan no es té la titulació exigida.

Per participar a les proves s'ha de fer la inscripció per internet a la pàgina web del Departament d'Ensenyament. El període d'inscripció és del 10 al 19 de març de 2014.

Les dates d'exàmens són:

- Prova a cicle formatiu de grau mitjà: prova ordinària el 7 de maig de 2014, a les 15.30 hores
- Prova a cicle formatiu de grau superior: part comuna i específica el 14 i 15 de maig de 2014 a les 15:30h.

Per conèixer les característiques de la convocatòria de l'any 2014, visiteu l'enllaç del web del Departament d'Ensenyament (proves d'accés al CFGM  i   proves d'accés al CFGS)

Així mateix, també es convoquen altres  proves d'accés que permeten accedir a determinats estudis,  i les proves lliures per a l'obtenció de títols i certificats, mitjançant les quals se certifica la superació d'uns estudis determinats.  Podeu trobar més informació clicant sobre la imatge.