dimarts, 24 de setembre de 2013

Benvinguts alumnes del PQPI-Pla de Transició al Treball!!!!


45 joves matriculats en el PQPI-PTT de Sant Feliu de Llobregat han iniciat el curs en els àmbits professionals d’auxiliar de fabricació mecànica (15), auxiliar de comerç i atenció al públic(15) i d’auxiliar d’establiments hotelers (15).

El PQPI-Pla de Transició al Treball s’ha consolidat al llarg del més de vint anys d’existència a Sant Feliu de Llobregat, com un recurs formatiu necessari, útil i generalment, molt ben valorat pels que han estat els seus beneficiaris. Al llarg d’aquests anys s’ha donat una qualificació professional a més de 650 joves. Els resultats de continuïtat formativa són any rere any molt positius.

 Durant aquest període, s'han ofertat dues especialitats formatives, aquest curs 2013-2014 és el primer que s'ofereix la tercera familia professional (auxiliar en comerç i atenció al públic), per tal de donar resposta al jovent del municipi i rodalies.


Auxiliar d'establiments hotelers
Auxi. de comerç i atenció al públic
 Els PQPI inicien els joves i les joves en la formació professional i amplien la seva formació bàsica. Tenen una durada d'un curs escolar, pràctiques en empresa incloses, i atorguen un certificat amb efectes laborals i acadèmics com a auxiliar en la família o àmbit professional que cada jove hagi triat. 

Auxiliar de fabricació mecànica
Si una jove o un jove supera els mòduls professionals i de formació bàsica dels PQPI, pot sol·licitar un certificat de professionalitat que acrediti les competències assolides en el programa cursat de manera que pugui trobar feina més fàcilment que si ho fa sense cap formació acreditada. També queda exempt de realitzar part de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà i, per tant, se li obren més fàcilment les portes per continuar la formació professional en un institut. I si el o la jove vol aconseguir per aquesta via el títol de l’ESO, podrà cursar, en paral·lel o posteriorment, uns mòduls complementaris en un centre de formació de persones adultes del territori.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada