dimarts, 26 de febrer de 2013

Prova d'accés als cicles formatius

Ha sortit la convocatòria per a la inscripció a les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà i superior.

La prova d’accés és una prova de caràcter general que permet als aspirants que la superen, matricular-se en un cicle formatiu quan no es té la titulació exigida.

Per poder fer l’exàmen s’ha de fer previament la inscripció per internet a la pàgina web del Departament d’Ensenyament. El període d’inscripció és de l’11 al 21 de març de 2013.

Les dates d’exàmens de les proves ordinàries són:

- Prova a grau mitjà: el 2 de maig de 2013 a les 16 hores.
- Prova a grau superior: el 8 de maig de 2013, a les 16 hores (part comuna) i el 9 de maig, a les 16 hores (part específica).

Per conèixer les característiques i requisits de la convocatòria, visiteu l’enllaç del web del Departament d’Ensenyament (accés grau mitjà i accés grau superior ).

Així mateix, el Departament d'Ensenyament convoca periòdicament les proves lliures per a l'obtenció de títols i certificats, mitjançant les quals se certifica la superació d'uns estudis determinats.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada